Registrácia pred cestou do zahraničia - robíme to za Vás a bezplatne.

05.02.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácii, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciach.

Cez CK DAKA každoročne vycestujú do zahraničia stovky zákazníkov. Nejedná sa pritom len o Európsku úniu ale aj krajiny mimo nej. Napriek tomu, že pri cestovaní cez cestovnú kanceláriu máte záruku toho, že je s Vami na zájazde sprievodca a vyrieši takmer všetko, rovnako aj to, že CK je poistená proti insolventnosti, môžu vzniknúť situácie, o ktorých je dobré byť informovaný. Uvádza hovorca CK DAKA Maroš Szalay, ktorý službu využíva roky aj pri individuálnom cestovaní po svete.

Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach SMS, prípdne občanov kontaktuje telefonicky.

K využitiu tejto služby na stránkach www.mzv.sk - systému pomoci cestujúcich v zahraničí je potrebné vyplnenie registračného formulára, ktorý trvá pár minút, no v CK DAKA to robíme za klientov úplne automaticky zadarmo. Upresňuje konateľ CK DAKA David Gavaľa.

Ak teda cestujú spolu viacerí, stačí, ak je zaregistrovaná jedna osoba s údajmi o cestovnom pláne a počet spolucestujúcich alebo môžu byť zadané mená a kontaktné údaje všetkcýh spolucestujúcich. Registrujúcim môže byť cestovná kancelária, preto je dôležité, aby zákaznici v objednávke zadali presné údaje ako je telefónne číslo či mailová adresa. 

Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi.

Poskytnuté osobné údaje MZVEZ SR využíva a uchováva len k uvedeným účelom. Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dni od dňa plánovaného ukoncčenia a následne sú automaticky vymazané.

Cestovná kancelária DAKA aj takto dbá na bezpečnosť svojich klientov a pravidelne sleduje aj cestovné odporúčania MZVEZ SR v jednotlivých destináciach.


© Marketingové a PR oddelenie CK DAKA.


Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín